تاثیر تک‌نرخی‌کردن ارز درکاهش فساد

تاثیر تک‌نرخی‌کردن ارز درکاهش فساد

به گزارش تسنیم بلومبرگ طی گزارشی نوشت: بانک مرکزی ایران این سیگنال را ارسال کرده که در تلاش برای پایان دادن به سیستم ارز دو نرخی به عنوان مانعی بر سر راه جذب سرمایه گذاری خارجی برای احیای اقتصاد کشور، سیاست های سختگیرانه خود برای کنترل نرخ ارز را تعدیل خواهد کرد.

سیاستگذاران بانک مرکزی ایران، در ماه جاری به بانک های این کشور اجازه دادند تا با استفاده از نرخ ارز تعیین شده از سوی بازار و نه بانک مرکزی، اقدام به خرید ارز خارجی کنند. اکبر کمیجانی، معاون رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت، بانک مرکزی «مسئولیت این بازار را بر عهده خواهد داشت و آن را هدایت خواهد کرد.»

9505-30t4513

ادامه مطلب